02-485 Warszawa
ul. Kleszczowa 27 lok.1
Sp.  z o.o.

Kontakt


DMC Invest Sp. z o.o.
ul. Kleszczowa 27 lok.1
02-485 Warszawa
email: biuro@dmcinvest.pl
NIP: 521-371-02-02
REGON: 362797340Prezes Zarządu:

Dariusz Cichanowski

mobile: +48 604 218 758


Kierownictwo budów:

Krzysztof Hajduk

mobile: +48 510 558 320

email: biuro@dmcinvest.pl


DMC Invest Spółka z o.o. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000581915.
USBUD Dariusz Cichanowski
email: darek@dmcinvest.pl
NIP: 7921227239
REGON: 3180457346
mobile: +48 604 218 758